X

สาส์นจากประธานอนุสาขาฯ

update July 2021

เรียนสมาชิก TOSSM ทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งข่าวของ TOSSM ในช่วงกลางปีนะครับ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ยังไม่อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งกระทบกับการจัดกิจกรรมของอนุสาขา หลายๆงาน อาทิ การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ cadaveric workshop งาน SMID และ งานประชุมประจำปี TOSSM ในส่วนของงาน SMID ที่เราเคยจัดแบบ onsite ประจำในช่วงต้นปี ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาเป็นแบบ online ครั้งแรกในช่วงเดือนมิถุนายน ตามที่หลายๆท่านได้เข้าไปรับชมกันไปแล้วนะครับ เนื่องจากเนื้อหาทางวิทยากรที่ได้เตรียมพร้อมมาบรรยาย ทำให้ทางอนุสาขาวางแผนจะทำการจัดแบบ virtual อีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายน เพื่อทดแทนงานประชุมประจำปี TOSSM ที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปจัดในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำหรับงานประชุมประจำปีนั้น สถานที่ยังคงเป็นที่เดิมอยู่นะครับ คือที่โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา อย่างไรในส่วนตรงนี้เราหวังว่าสถานการณ์จะผ่อนคลาย และทุกคนจะได้มาเจอกัน เรื่องวิชาการไม่ต้องห่วงนะครับ คงไว้ซึ่งความเข้มข้นและหลากหลายเหมือนเดิม ในส่วนของการจัด cadaveric workshop นั้น เนื่องจากมีผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายเมื่อใดทางอนุสาขาจะรับแจ้งกำหนดการออกมาให้ทราบครับ

สุดท้ายของให้สมาชิก TOSSM ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ดูแลตัวเองให้ดี และปราศจากโรคภัยนะครับ

รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล
ประธานอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

สมัครสมาชิก

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษเพื่อแพทย์โดยเฉพาะ บทความต่างๆ คลิปวิดีโอ

TOSSM meeting 2021

10 – 12 December 2021
PEACH, Royal Cliff Hotels Group, Pattaya, Thailand

Final Program is available to download now!!

พิเศษ เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในรูปแบบของ virtual ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดย สามารถ download แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก link ด้านล่าง

Click บนรูป เพื่อเข้าสู่ link สำหรับสมัครสมาชิก

for the meeting information

download TOSSM app

AOSMAK is a surgeon-friendly environment where you can learn about sports medicine and arthroscopic surgery without feeling pressured.

About the Journal

Archives of Orthopedic Sports Medicine and Arthroscopy Knowledge is an open-access peer-reviewed journal committed to publishing high-quality surgical technique videos in the field of Orthopedic Surgery, Sports Medicine. The journal is owned by the Thai Orthopedic Society for Sports Medicine. (TOSSM)

 

Aims and scope

Archives of Orthopedic Sports Medicine and Arthroscopy Knowledge publishes content of value to both general orthopedic practitioners and sports medicine specialists. The journal provides online video of arthroscopic surgical operations, which is novel and adds to the existing concepts in the complex field of Orthopedics Sports Medicine, and Arthroscopy. Readers may reuse, download, and print restricted copies of the articles as long as full acknowledgment is given to the authors.

Contributions from everywhere in the world are welcome and will be evaluated on their own merits. The language can be used in either English or Thai and should be submitted in the manner described in the Author’s Guide. Manuscripts are subjected to double-blind peer review by experts, after which the editor makes the ultimate choice.

ขอเชิญชวนแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกท่านร่วมกันเป็นสะพานบุญให้กับผู้ป่วย OA shoulder elbow และ ankle

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

“เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีปัญหาข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเสื่อมให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาโดยวิธีการเปลี่ยนข้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้ทำโครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 66 ข้อ (Vajira Shoulder Elbow and Ankle care หรือ Vajira S.E.A. care) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

ผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ เมื่อถึงระยะที่การดําเนินโรคอยู่ในขั้นรุนแรง จะมีความเจ็บปวดบริเวณข้อต่าง ๆต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะ มีปัญหาค่ารักษาด้านการผ่าตัดโดยเฉพาะค่าข้อเทียมนั้น ผู้ป่วยมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเป็นจำนวนเงินหลายหมื่นถึงหลักแสนบาท ซึ่งทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิทั้ง 3 สิทธิให้แก่ผู้ป่วย ….

โดยเงื่อนไขผู้ป่วยที่จะรับพิจารณาเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่
ผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด
1.1 ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่เสื่อม ทั้งเสื่อมแบบปฐมภูมิ และเสื่อมจากเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดเป็นเวลานาน ข้อไหล่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถรักษาด้วยการยึดตรึงกระดูกด้วยวิธีปกติได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกกระดูกบริเวณข้อไหล่
1.2 ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อศอกและข้อเท้าเสื่อม แบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ความยากไร้
1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. เป็นผู้ยากไร้ตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

รายละเอียดเพิ่มเติม … คลิก

Course & Activities

TOSSM Advance Knee Workshop 2021

11-12 November 2021 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจติดต่อที่ ผู้ช่วยเลขานุการ: จิรเชษฏฐ์ เรืองดิลกรัตน์  Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939    

The TOSSM Annual Meeting 2021

The TOSSM Annual Meeting 2021 “Practical Approach in Sports Medicine” (Hybrid meeting) 10-12 December 2021 @ PEACH , Pattaya and online

TOSSM & APKASS 2022
The Combined Meeting of TOSSM & APKASS 2022

POSTPONED 7-9 July 2022 @ Peach , Royal Cliff hotel ,Pattaya ,Thailand Please visit http://www.apkass2020.org for more information.

Recent Activity

ภาพบรรยากาศงาน SMID 2020

ภาพบรรยากาศงาน TOSSM สัญจร 2019

ภาพบรรยากาศงาน Thank You Party TOSSM 2019

Contact Us

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310
โทร: (+662) 7165437-8, แฟกซ์: (+662) 7165440

ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการ: นพ.ภูวพงค์ นิ่มกิ่งรัตน์
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ: จิรเชษฏฐ์ เรืองดิลกรัตน์
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939

Thai Orthopedic Society for Sports Medicine
The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) and Thai Orthopaedic Association (TOA)
4th floor of the Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10320
Tel: (+662) 7165437-8, Fax: (+662) 7165440

Secretary: Puwapong Nimkingratana, MD
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
Secretary Assistant: Jirachet Ruangdilokrutana
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939