X

สาส์นจากประธานอนุสาขาฯ

UPDATE MARCH 2021

สวัสดีครับสมาชิก TOSSM ขออนุญาต update สถานการณ์การจัดงานประชุมประจำปีนะครับ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การควบคุมโรค COVID และการเริ่มการฉีดวัคซีนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะจัดงานประชุมนานาชาติได้อย่างคล่องตัว ทาง TOSSM ได้ทำการปรึกษาไปทางองค์กร APKASS และได้มีความเห็นร่วมกันที่จะให้ทางไทยเลื่อนการเป็นเจ้าภาพของงานประชุมร่วม TOSSM – APKASS ไปในปีค.ศ. 2022 ส่วนในปีนี้การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการภายในประเทศก็ยังคงดำเนินไปตามปกติ ซึ่งงานประชุมวิชาการของสมาชิกงานแรกจะเกิดขึ้นช่วงเดือนเมษายนในช่วงวันที่ 29 – 30 คืองาน SMID ซึ่งปีนี้จะได้ทำการจัดขึ้นที่รพ.พระนั่งเกล้า และงานประชุมประจำปีจะยังคงจัดตามกำหนดเดิมได้แก่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม ณ.หอประชุม PEACH เมืองพัทยา ผมขอใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการตามโอกาสดังกล่าวด้วยครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับ

รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล
ประธาน TOSSM 2020-2022

สมัครสมาชิก

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษเพื่อแพทย์โดยเฉพาะ บทความต่างๆ คลิปวิดีโอ

Sports Medicine Intensive Day 2021

 

UPDATE  16 APR 2021

 

ด้วยสถานการณ์ COVID 19 ระลอกใหม่ อยู่ในภาวะที่ระบาดรุนแรง ทางคณะกรรมการจัดงาน SMID 2021 จึงขออนุญาตแจ้งเลื่อนการประชุม ออกไปอีกครั้ง จากวันที่ 29-30 เมษายน 2564 ไปเป็นวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จำเป็นที่จะต้องติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้สมาชิกทราบ โดยเร็วที่สุด และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิก TOSSM แพทย์ออร์โธปิดิกส์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Sports Medicine Intensive Day (SMID) 2021 ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พบกับ หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง shoulder และ knee จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศสบายๆ ตามแบบฉบับของ Sports Medicine

ความคืบหน้า และรายละเอียดการประชุม สามารถติดตามได้ทาง
Website : thaisportsmed.org
LINE : TOSSM member

TOSSM Webinar 2021

UPDATE 24/3/2021

Hi there,

You are invited to a Zoom webinar.
When: Apr 8, 2021 08:00 PM Bangkok
Topic: Shoulder Webinar

Register in advance for this webinar:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0RNdxZgeTiqSdtCpqDe5VQ

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

กรุณาลงทะเบียน ก่อนเข้าฟัง

TOSSM meeting 2021

TOSSM meeting 2021

30 September – 2 October 2021
PEACH, Royal Cliff Hotels Group, Pattaya, Thailand

Course & Meeting Calendar

No event found!

Recent Activity

ภาพบรรยากาศงาน SMID 2020

ภาพบรรยากาศงาน TOSSM สัญจร 2019

ภาพบรรยากาศงาน Thank You Party TOSSM 2019

ภาพบรรยากาศงาน Shoulder Arthroplasty Course 2019

ภาพบรรยากาศงาน Advanced Shoulder Cadaveric Workshop 2019

ภาพบรรยากาศงาน TOSSM 2019

ภาพบรรยากาศงาน SMID 2019

Knowledge for People

ข่าวประชาสัมพันธ์

Contact Us

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310
โทร: (+662) 7165437-8, แฟกซ์: (+662) 7165440

ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการ: นพ.ภูวพงค์ นิ่มกิ่งรัตน์
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ: จิรเชษฏฐ์ เรืองดิลกรัตน์
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939

Thai Orthopedic Society for Sports Medicine
The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) and Thai Orthopaedic Association (TOA)
4th floor of the Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10320
Tel: (+662) 7165437-8, Fax: (+662) 7165440

Secretary: Puwapong Nimkingratana, MD
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
Secretary Assistant: Jirachet Ruangdilokrutana
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939