X

สาส์นจากประธานอนุสาขาฯ

update July 2021

เรียนสมาชิก TOSSM ทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งข่าวของ TOSSM ในช่วงกลางปีนะครับ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ยังไม่อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งกระทบกับการจัดกิจกรรมของอนุสาขา หลายๆงาน อาทิ การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ cadaveric workshop งาน SMID และ งานประชุมประจำปี TOSSM ในส่วนของงาน SMID ที่เราเคยจัดแบบ onsite ประจำในช่วงต้นปี ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาเป็นแบบ online ครั้งแรกในช่วงเดือนมิถุนายน ตามที่หลายๆท่านได้เข้าไปรับชมกันไปแล้วนะครับ เนื่องจากเนื้อหาทางวิทยากรที่ได้เตรียมพร้อมมาบรรยาย ทำให้ทางอนุสาขาวางแผนจะทำการจัดแบบ virtual อีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายน เพื่อทดแทนงานประชุมประจำปี TOSSM ที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปจัดในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำหรับงานประชุมประจำปีนั้น สถานที่ยังคงเป็นที่เดิมอยู่นะครับ คือที่โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา อย่างไรในส่วนตรงนี้เราหวังว่าสถานการณ์จะผ่อนคลาย และทุกคนจะได้มาเจอกัน เรื่องวิชาการไม่ต้องห่วงนะครับ คงไว้ซึ่งความเข้มข้นและหลากหลายเหมือนเดิม ในส่วนของการจัด cadaveric workshop นั้น เนื่องจากมีผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายเมื่อใดทางอนุสาขาจะรับแจ้งกำหนดการออกมาให้ทราบครับ

สุดท้ายของให้สมาชิก TOSSM ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ดูแลตัวเองให้ดี และปราศจากโรคภัยนะครับ

รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล
ประธานอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

สมัครสมาชิก

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษเพื่อแพทย์โดยเฉพาะ บทความต่างๆ คลิปวิดีโอ

TOSSM meeting 2021

10 – 12 December 2021
PEACH, Royal Cliff Hotels Group, Pattaya, Thailand

Course & Activities

TOSSM Essential Shoulder Workshop 2021

22-23 July 2021 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงต้องขอเลื่อนกิจกรรมนี้ออกไปก่อน และจะแจ้งรายละเอียดงานภายหลัง

TOSSM Advance Knee and Shoulder Workshop 2021

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16-17 December 2021

The TOSSM Annual Meeting 2021

เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงต้องขอเลื่อนกิจกรรมนี้ออกไปก่อน และจะแจ้งรายละเอียดงานภายหลัง 10-12 December 2021 @ PEACH , Pattaya

SMID 2021 Online : Shoulder

    ด้วยสถานการณ์ COVID 19 ระลอกใหม่ อยู่ในภาวะที่ระบาดรุนแรง และยังไม่สามารถควบคุมได้ ทางคณะกรรมการจัดงาน SMID 2021 จึงขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบ Zoom Webinar ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 19.45 – 21.30 น. ผ่านทาง Zoom application […]

SMID 2021 Online : Knee

    ด้วยสถานการณ์ COVID 19 ระลอกใหม่ อยู่ในภาวะที่ระบาดรุนแรง และยังไม่สามารถควบคุมได้ ทางคณะกรรมการจัดงาน SMID 2021 จึงขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบ Zoom Webinar ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 19.45 – 21.30 น. ผ่านทาง Zoom application […]

TOSSM & APKASS 2022
The Combined Meeting of TOSSM & APKASS 2022

POSTPONED 7-9 July 2022 @ Peach , Royal Cliff hotel ,Pattaya ,Thailand Please visit http://www.apkass2020.org for more information.

Recent Activity

ภาพบรรยากาศงาน SMID 2020

ภาพบรรยากาศงาน TOSSM สัญจร 2019

ภาพบรรยากาศงาน Thank You Party TOSSM 2019

Contact Us

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310
โทร: (+662) 7165437-8, แฟกซ์: (+662) 7165440

ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการ: นพ.ภูวพงค์ นิ่มกิ่งรัตน์
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ: จิรเชษฏฐ์ เรืองดิลกรัตน์
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939

Thai Orthopedic Society for Sports Medicine
The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) and Thai Orthopaedic Association (TOA)
4th floor of the Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10320
Tel: (+662) 7165437-8, Fax: (+662) 7165440

Secretary: Puwapong Nimkingratana, MD
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
Secretary Assistant: Jirachet Ruangdilokrutana
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939