Shoulder Arthroplasty Course 2019

Sympocium & Cadaveric Workshop

18-19 October 2019 | Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

การลงทะเบียน :
1.ให้สมาชิกลงทะเบียนในแบบฟอร์มแล้วส่งที่ Email : tossmofice@gmail.com (จากนั้นรอการตอบรับก่อน) (ติดต่อได้ที่ คุณจิรเชฏฐ์ เรืองดิลกรัตน์ โทร. 061-5500939 )
2.หลังจากได้รับการตอบรับแล้วจึงค่อยโอนเงิน หรือ ชำระโดยเช็ค (รายละเอียดแสดงใน แบบฟอร์ม)

 

สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อ hand on workshop สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟัง lecture ได้วันวันที่ 18 และ ชมการถ่ายทอดสัญญาน workshop ของวันที่ 19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ google form นี้ โดยห้องประชุมสามารถรับได้ 100 ท่าน ช่วยกันลงทะเบียนเพื่อที่จะได้จัดเตรียมอาหารไว้รองรับครับ

โปรแกรมการประชุม