กรรมการจากสถาบันฝึกอบรม

รพ.เลิดสินนพ.วิรัตน์ คงเจริญสมบัติWirat Kongcharoensombat
รพ.ราชวิถีนพ.สุริยะ ลักษวุธ
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลกนพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์Thanawut Hirunthanawiwat
รพ.ลำปางนพ.ชลทาน เอี่ยมสำอางค์Chonlathan Iamsumang
รพ.วชิระนพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
รพ.มหาราช นครเชียงใหม่นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัยPrasit Wongtriratanachai
รพ.หาดใหญ่นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการSasipong Rohitopakarn
รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชานพ.สุรศักดิ์ ศรีมงคลพิทักษ์Surasak Srimongkolpitak
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาลนพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญAdinun Apivatgaroon
รพ.สรรพสิทธิประสงค์นพ.ชานนท์ ชัยวิเศษChanon Chivisest
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์นพ.ธนะรัตน์ บุญเรืองTanarat Boonriong
รพ.ชลบุรีนพ.กันตนพ ฐิติรุ่งเรืองKantano Thitirungraung
รพ.พระนั่งเกล้านพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุลPattanapong Suwankomonkul
รพ.ศูนย์การแพทยสมเด็จพระเทพฯนพ.ณัฐกร มหสุภาชัยNattakorn Mahasupachai
รพ.มหาราช นครราชสีมานพ.พาชิน ถนอมสิงห์Pachin Thanomsingh
รพ.ตำรวจนพ.คณิน ล่ำดีKanin Lumdee
รพ.นครพิงค์นพ.อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์
รพ.ภูมิพลอดุยเดชนพ.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์Worawit Ongbumrungphan
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นนพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุลPunyawat Apiwatanakul
รพ.รามาธิบดีนพ.ณัฐพร แสงเพชรNadhaporn Saengpetch
รพ.ขอนแก่นนพ.สุธี ทระกุลพันธ์Suthee Tharakulphan
รพ.พระมงกุฎนพ.ธฤต อิงครัตน์Tharit Inkaratana
รพ.จุฬาลงกรณ์นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์Thanathep Tanpowpong
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรนพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์Piroon Tangsripong