X

สาส์นจากประธานอนุสาขาฯ

update May 2021

สวัสดีครับสมาชิก TOSSM ทุกท่าน

ปี 2021 นี้เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากมาย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่แน่นอนที่จะคาดเดาสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ทุกอย่างต้องมีการปรับตัว ในกำหนดการเดิมเราได้เตรียมการจัดงาน SMID ไว้ที่โรงพยาบาลนั่งเกล้าแต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่อำนวยและเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านในปีนี้งาน SMID ได้มีการปรับรูปแบบโดยการเปลี่ยนเป็นการจัดแบบ Webinar ทั้งหมดสองตอนโดยทำวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2564 ยังไงรบกวนเพื่อนสมาชิกลงทะเบียนเข้าฟังกันด้วยนะครับวิทยากรของเราเตรียมกันมาอย่างเต็มที่เช่นทุกครั้งถัดจากงาน SMID งานต่อไปคือการประชุม Cadaveric workshop - Shoulder arthroscopy ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม ยังไงคงต้องติดตามสถานการณ์กันหน่อยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

สุดท้ายงานประชุมใหญ่ TOSSM เรายังยืนยันกำหนดการจัดคือวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถานที่โรงแรม รอยัลคลิฟ เมืองพัทยา โดยเมื่อถึงเวลานั้นผมเชื่อว่าพวกเราคงได้รับวัคซีนไปค่อนข้างเยอะแล้ว สถานการณ์น่าจะอยู่ในการควบคุม ดังนั้นทางเราเดินหน้าการจัดการประชุมเต็มที่รบกวนเพื่อนสมาชิกเตรียมตัวและเริ่มพูดคุย และเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมงานได้เลยนะครับ

รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล
ประธาน TOSSM 2020-2022

สมัครสมาชิก

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษเพื่อแพทย์โดยเฉพาะ บทความต่างๆ คลิปวิดีโอ

TOSSM meeting 2021

30 September – 2 October 2021
PEACH, Royal Cliff Hotels Group, Pattaya, Thailand

 

 

… CONFIRMED …

Sports Medicine Intensive Day 2021

 

UPDATE  30 MAY 2021   *IMPORTANT* เพิ่ม links  ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วม webinar 

 

ด้วยสถานการณ์ COVID 19 ระลอกใหม่ อยู่ในภาวะที่ระบาดรุนแรง และยังไม่สามารถควบคุมได้ ทางคณะกรรมการจัดงาน SMID 2021 จึงขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบ Zoom Webinar ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 19.45 – 21.45 น. ผ่านทาง Zoom application

พบกับ หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ทั้ง shoulder และ knee จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบ Webinar บรรยากาศสบายๆ ตามแบบฉบับของ Sports Medicine

ลงทะเบียนได้แล้ว วันนี้

(Mandatory ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เข้าร่วม webinar)

Course & Activities

TOSSM Essential Shoulder Workshop 2021

22-23 July 2021 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TOSSM Advance Knee and Shoulder Workshop 2021

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16-17 December 2021

The TOSSM Annual Meeting 2021

CONFIRMED 30 Sep – 2 Oct 2021 @ PEACH , Pattaya

SMID 2021 Online : Shoulder

    ด้วยสถานการณ์ COVID 19 ระลอกใหม่ อยู่ในภาวะที่ระบาดรุนแรง และยังไม่สามารถควบคุมได้ ทางคณะกรรมการจัดงาน SMID 2021 จึงขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบ Zoom Webinar ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 19.45 – 21.30 น. ผ่านทาง Zoom application […]

SMID 2021 Online : Knee

    ด้วยสถานการณ์ COVID 19 ระลอกใหม่ อยู่ในภาวะที่ระบาดรุนแรง และยังไม่สามารถควบคุมได้ ทางคณะกรรมการจัดงาน SMID 2021 จึงขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบ Zoom Webinar ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 19.45 – 21.30 น. ผ่านทาง Zoom application […]

TOSSM & APKASS 2022
The Combined Meeting of TOSSM & APKASS 2022

POSTPONED 7-9 July 2022 @ Peach , Royal Cliff hotel ,Pattaya ,Thailand Please visit http://www.apkass2020.org for more information.

Recent Activity

ภาพบรรยากาศงาน SMID 2020

ภาพบรรยากาศงาน TOSSM สัญจร 2019

ภาพบรรยากาศงาน Thank You Party TOSSM 2019

Contact Us

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310
โทร: (+662) 7165437-8, แฟกซ์: (+662) 7165440

ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการ: นพ.ภูวพงค์ นิ่มกิ่งรัตน์
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ: จิรเชษฏฐ์ เรืองดิลกรัตน์
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939

Thai Orthopedic Society for Sports Medicine
The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) and Thai Orthopaedic Association (TOA)
4th floor of the Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10320
Tel: (+662) 7165437-8, Fax: (+662) 7165440

Secretary: Puwapong Nimkingratana, MD
Email : puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
Secretary Assistant: Jirachet Ruangdilokrutana
Email : tossmoffice@gmail.com Tel : 061-5500939