TOSSM สัญจร 20-22 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร สิรินพลา จ.ระยอง

Highlights at Pre Congress Activity : 20 พฤศจิกายน 2562

  1. เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร แบบ Exclusive เยี่ยมชมส่วนที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ได้แก่
    – ห้องพักนายทหารสัญญาบัตรพร้อมชิมกาแฟอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือ
    – พาชมโรงพยาบาลเรือหลวงจักรีนฤเบศร
    – ขึ้นลิฟท์เคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ของเรือสู่ดาดฟ้าเรือ พร้อมถ่ายภาพที่ดาดฟ้าเรือร่วมกัน
  2. ทัศนศึกษาทางน้ำด้วยเรือ กร. 713 ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ และจุดจอดเรือหลวงจักรีนฤเบศรและเรือหลวงสิมิลัน และชมแสงสีบริเวณอ่าวดงตาล
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf30uH8HMLpFjz8Di6itTbjeuEJ8jsJBrkKaLpPfKsER_fjTg/viewform

โปรแกรมการประชุม