วิธีประเมินผู้ป่วยโรคของ rotator cuff เมื่อไหร่ที่คิดว่าน่าจะใช่ และควรส่งตรวจเพิ่มเติม

การบาดเจ็บหรือฉีกขาดของ rotator cuff เป็นโรคที่พบบ่อย วิธีการรักษามาตรฐานของ standard textbook จะแนะนำให้เริ่มด้วยวิธีอนุรักษ์นิยม หรือ ฉีดยากลุ่ม steroid เข้าช่อง subacromial ก่อนเสมอ แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคแต่ละรายนั้นล้วนมีพยาธิสภาพที่ต่างกัน

เนื้อหานี้สำหรับสมาชิกประเภท แพทย์ เท่านั้น หากคุณได้สมัครสมาชิกแล้ว กรุณายืนยันการสมัครสมาชิกก่อนจากอีเมลที่เราส่งไป (อีเมลอาจเข้ากล่องสแปม)
Log In Register