อบรมเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2558

กำหนดจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการประจำปี 2558

วันที่ Course สถานที่
29-30 ม.ค. 58 Fellow Course Knee-Shoulder Cadaveric Workshop คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
6-7 ส.ค. 58 Knee Reconstructive Cadaveric Workshop คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
17-18 ก.ย. 58 Shoulder Reconstructive Cadaveric Workshop คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
17-18 ธ.ค. 58 Advance Knee Cadaveric Workshop คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ติดต่อ

ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้ที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เบอร์โทร 02 – 7165436 หรือ e-mail : aunchaleej@rcost.or.th

Download แบบฟอร์มใบสมัคร

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *