จำหน่ายตำรา Essential Sports Medicine

บรรณาธิการ : หม่อมหลวงวุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
ISBN : 9789747514544
ปีพิมพ์ : 1 / 2554
ขนาด (w x h) : 220 x 295 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกแข็ง / 776 หน้า

ตัวอย่างเนื้อหา

ราคาจำหน่าย :

  • แพทย์ประจำบ้าน 1,200 บาท
  • แพทย์ทั่วไปและผู้สนใจ 1,500 บาท

 

มีจำหน่ายที่ศุนย์หนังสือจุฬา และที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย หรือติดต่อ คุณอัญชลี โทรศัพท์ 02–7165436– 8
E-mail: aunchaleej@rcost.or.th
ลดราคาเป็นพิเศษ ! สำหรับสมาชิก TOSSM

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *