Sports Medicine Intensive Day 2017

ขอเชิญชวนสมาชิกอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ sports medicine intensive day ในวันที่ 2021 มีนาคม พ.ศ.2560

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น 13  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

ภายใต้ Theme  ซึ่งแบ่งเป็น

Knee; about ACL, PLC minibattle, return of meniscus, trochleoplasty, cartilage restoration.

และ Shoulder; very intensive in stiff shoulder, debate and advanced in rotator cuff pathologies.

 

 Free registration   สามารถเลือกลงทะเบียนในช่องทางดังนี้

 1. ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์    << คลิ๊กลงทะเบียน >>
 2. ติดต่อลงทะเบียนได้ที่  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย หรือ  EMail: kik.jirapornthuanjeen@gmail.com , EMail : aunchaleej@rcost.or.th

One Comment

 1. พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ

  Posted on 1 March, 2017 at 09:04

  สมัคร sport intensive ครับ
  พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ
  รพ. ตากสิน

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *