อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุม the 14th Asia Arthroscopy Symposium วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ

พ.อ. ผศ. นพ. ณัฏฐา กุลกำม์ธร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best case presentation (knee session)

ผศ. นพ. ณัฐพร แสงเพชร รับรางวัล Best free paper presentation (knee session)

และ รศ. นพ. พิงควรรศ คงมาลัย รับรางวัล Best Video presentation (shoulder session)

จากงานประชุม the 14th Asia Arthroscopy Symposium วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *