รวมภาพจากงาน การประชุมวิชาการ ออร์โธปิดิกส์ Sport สัญจร 2017

ภาพงานประชุมวิชาการ ออร์โธปิดิกส์ Sport สัญจร 2017 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *